نامه زندانیان سیاسی به خاتمی؛ 'دعوتی فراتر از نامزدی در انتخابات'

نامه جمعی از زندانیان سیاسی جنبش سبز به سیدمحمد خاتمی پیرامون انتخابات ۹۲
کلمه
بی بی سی فارسی - ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

جمعی از زندانیان سیاسی ایران با نوشتن نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین، از او خواسته‌اند نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را مشروط به آزادی آن‌ها نکند. دلایل نوشتن چنین نامه‌ای را در گفت‌وگو با احمد سلامتیان، تحلیلگر مسائل ایران بشنوید

منابع خبر