اختلافات داخلی ما را شکننده کرده نه تحریم‌های آمریکا

خبرگزاری فارس - ۶ خرداد ۱۳۹۷
منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ خرداد ۱۳۹۷
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ خرداد ۱۳۹۷
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ خرداد ۱۳۹۷
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ خرداد ۱۳۹۷
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۶ خرداد ۱۳۹۷