بدون خیس شدن شنا کنید/عکس

بدون خیس شدن شنا کنید/عکس
فردا
فردا - ۲۱ خرداد ۱۳۹۳

مهر: "فرانکی شاو" طراح این لباس شنا، آن را از مواد آب گریز ساخته است.

اگرچه ظاهر این لباس شنا کاملا معمولی است اما وقتی در آب قرار می گیرد، آب را از خود دور می کند.

شاو گفت: معمولا شناگران هر وقت که از آب بیرون می آیند به دلیل خیس شدن لباس شنا و احتمال خیس شدن بقیه لباس ها ، مجبورند لباس شنای خود را تعویض کنند.

آنها از فناوری نانومواد آب گریز پلی استری استفاده کردند. این فناوری با اتصال میلیاردها نانوذره به تک الیاف ها در سطح میکروسکوپی کار می کند.

"اگرچه ظاهر این لباس شنا کاملا معمولی است اما وقتی در آب قرار می گیرد، آب را از خود دور می کند"

وقتی مایعات بر پایه آب، به سطح این مواد برخورد کند، یک کره ۱۵۰ درجه ای شکل داده و از روی سطح سر می خورد.

با این پارچه جدید، در مقابل لباس های شنای  ۱۰۰ درصد پلی استری، زمان خشک شدن ۹۵ درصد کاهش می یابد.

پوشاک تولید شده از نانوفناوری آب گریز چند سال است که به بازار عرضه شده اما طول عمر و دوام کم آنها مانع از موفقیت شان در بازار شده است.

منابع خبر