آزادی در آمریکا دروغ بزرگ است

فردا - ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

ایرنا: محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران در دیدار اعضای ستاد دهه فجر گفت: دمکراسی و آزادی در آمریکا دروغی بزرگ است.

محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، با یادآوری اینکه بیش از صد سال است که دو حزب در آمریکا حکمفرمایی می کنند ، گفت اهداف این دو حزب واحد است و تنها مهره هایشان جابه جا می شود.

وی ادامه داد: یک گروه در پشت صحنه هستند که مردم را سر کار می گذارند ولی اهدافشان یکی است، یک زمان بوش می رود ، فرد دیگری سر کار می آید.

رییس جمهوری با بیان انیکه امروز همه می دانند حکومت مارکسیست ها در دنیا پایان یافته است گفت اومانیست ها نیز به پایان راه رسیده اند و دیگر نوآوری، فکر و اندیشه جدیدی ندارند.

وی با اشاره به اینکه، هر زمان کسی که به بمب و زور متوسل شد، آغاز سقوط اوست، گفت: امروز آنان هر کجا کم می آورند تهدید به موشک بمب و محاصره می کنند و اگر کسی از آنان حمایت می کند به خاطر ترس است.

رییس جمهوری در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه انقلاب یک موجود زنده ،پویا ، درحال حرکت و رشد و کمال است ،گفت : آنطور که امروز به انقلاب نسبت به ۳۰ سال گذشته نگاه می کنیم محدوده خواسته ها و افق نگاهها باهم متفاوت است .

** انقلاب اسلامی مردمی ترین انقلاب تاریخ است

احمدی نژاد، انقلاب اسلامی ایران را بزرگترین تحول در ایران و در بخشی از جهان دانست و اظهار داشت: انقلاب ما مردمی ترین انقلاب تاریخ است که از عمق وجدان پاک و الهی یک ملت به وجود آمده است و همه مسوولیت آن را مردم بر دوش کشیده اندو امروز نیز آنان از موجودیت انقلاب صیانت می کنند .

وی تاکید کرد: امروز ما باید این انقلاب را در متن انقلاب بزرگتری تفسیر کنیم،بسیاری علاقه دارند انقلاب اسلامی ایران را حرکت محدود تفسیر کنند ولی زمانی 'انقلاب' مفهوم واقعی عظمت و حرکت روبه رشد خود را پیدا می کند که آن را در متن حرکت یزرگتری که در طول تاریخ بوده و آن رسیدن به اصل کمال انسان و مقام خلیفت الهی است تفسیر کنیم .

رییس جمهوری با بیان اینکه آینده متعلق به اندیشه این انقلاب است، افزود: تنها راه سعادت این است که متصل به حرکت اولیا و انبیا حرکت کند.

احمدی نژاد افزود: خدا انسان را خلق کرد ماموریت های سنگینی بر دوش انسان گذاشت ،انسان در پایین ترین سطح هستی بود از خاک آفریده شد ولی خدا در انسان استعدادهایی را گذاشت که رشد کند و بالا رود.

وی ادامه داد : اینگونه انسان تجلی خدا در هستی شد و توانست جانشین خدا بر هستی شود و این ماموریت و موضوع خلقت انسان است .

احمدی نژاد اولین ماموریت انسان بر روی زمین را تلاش برای رسیدن به توحید و ارزشها و دومین ماموریت انسان را ایجاد جامعه سعادتمند بر روی زمین دانست .

رییس جمهوری در ادامه با بیان اینکه خداوند زندگی ای را به انسان وعده داده که در آن ظلم ،تجاوز و تحقیر وجود ندارد و تمامش زیبایی ،عشق و محبت است گفت: خداوند این زندگی را به انسان وعده داده اما فرموده خود جامعه بشری باید در این راستا حرکت کند.

احمدی نژاد افزود: خداوند در این راستا انسان را تنها نگذاشت و برای آنان رهبر ،امام و الگو قرار داد.

وی اظهارداشت: امروز بسیاری از انسان ها به خاطر برخی حکومت های استکباری و قدرت ها فرصت نمی کنند هستی و کمال انسان را بشناسند، همه انسان ها از این دنیا ناراحت و ناراضی هستند.

رییس جمهوری گفت: انقلاب اسلامی ایران یک حرکت و گامی در جهت تجدید حیات و بیداری است.

منابع خبر