«اگر پدرم دزد یا معاون رئیس‌جمهور بود می‌توانست به مرخصی بیاید»

نامه دختر حسین رفیعی به روحانی: اگر پدرم دزد یا معاون رئیس‌جمهور بود می‌توانست به مرخصی بیاید
کلمه
رادیو زمانه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۴

دخترمحمدحسین رفیعی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین نامه‌ای به حسن روحانی از ظلم‌هایی که دستگاه قضا در حق مادر بیمارش روا داشته می‌دارد نوشته است.

منابع خبر