روال عادی سوخت رسانی در جایگاه های بنزین رشت

روال عادی سوخت رسانی در جایگاه های بنزین رشت
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۵ آبان ۱۴۰۰دریافت ۲۳ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: جایگاه بنزین روال سوخت

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۰ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۵ آبان ۱۴۰۰