چهارمین نشست سران حکومت افغانستان برای حل اختلافات برگزار شد

بی بی سی فارسی - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

ریاست اجرایی اعلام کرده که رئیس جمهوری و رئیس اجرایی در چهارمین نشست مشترک‌شان بر سر تعیینات بر مبنای توافقنامه سیاسی و مشورت در این بخش با یکدیگر به توافق رسیدند. این نشست‌ها به دنبال اختلافات بین سران حکومت وحدت ملی از سه هفته به این سو آغاز شده است

منابع خبر
هوای کردستان ناسالم است عصر ایران - ۱۰ شهریور ۱۳۹۵