ستاری معرفی خود را برای وزارت علوم تکذیب کرد

روز - ۲۶ شهریور ۱۳۹۳

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور درباره برخی شنیده‌های مرتبط با معرفی شدن وی به عنوان گزینه وزارت علوم گفت: در این خصوص با بنده صحبتی صورت نگرفته است.

به گزارش ایسنا، دکتر سورنا ستاری امروز در حاشیه دومین دوره دانش‌افزایی خبرنگاران علم و فناوری و همچنین توانمندسازی روابط عمومی‌های وابسته در این حوزه با تاکید بر این که برای گزینه وزارت علوم با بنده صحبتی صورت نگرفته است، تصریح کرد: معرفی شدن بنده به عنوان گزینه وزیر علوم شایعه است.

وی همچنین طی سخنانی کوتاه در دومین دوره تخصصی خبرنگاری علم و فناوری که با حضور جمعی از خبرنگاران و روابط عمومی‌های این حوزه به مدت سه روز در حال برگزاری است، تصریح کرد: ضعف‌های عمده‌ای در این حوزه وجود دارد که برگزاری چنین دوره‌هایی به عنوان شروع محسوب می‌شود.

وی افزود: در این راستا برنامه‌های متعددی در بحث دانش‌افزایی خبرنگاران علم و فناوری و حوزه روابط عمومی در نظر گرفته شده است که از جمله آن می‌توان به برنامه مستندات علمی و تورهای علمی اشاره کرد که در آینده برگزار خواهد شد.

ستاری با بیان این که این کارگاه به عنوان شروع برای فعالیت‌های بعدی است تصریح کرد: بسیاری از اقدامات باید صورت گیرد تا به نقطه مطلوب در این حوزه دست یابیم.

منابع خبر