ابلاغ قانون موافقتنامه گمرکی بین ایران و ازبکستان

ایلنا - ۱۸ بهمن ۱۳۸۹

بر این اساس، هرگونه اطلاعات، اسناد یا سایر مکاتبات ارسال شده یا واصله به موجب این موافقتنامه باید محرمانه تلقی شده و تنها برای مقاصد تعیین شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد. ایلنا :‌ قانون موافقتنامه بین ایران و ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد. به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه بین ایران و ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این قانون، هر یک از طرف‌ها باید کلیه کمک‌ها بر اساس این موافقتنامه را طبق قوانین خود و در محدوده منابع موجود گمرک خود انجام دهد. و گمرکات طرف ها در زمینه جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مفاد این موافقتنامه، همکاری و به یکدیگر کمک خواهند کرد.

"بر این اساس، هرگونه اطلاعات، اسناد یا سایر مکاتبات ارسال شده یا واصله به موجب این موافقتنامه باید محرمانه تلقی شده و تنها برای مقاصد تعیین شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد"بر این اساس، هرگونه اطلاعات، اسناد یا سایر مکاتبات ارسال شده یا واصله به موجب این موافقتنامه باید محرمانه تلقی شده و تنها برای مقاصد تعیین شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات مزبور باید از همان حفاظتی در ارتباط با محرمانه بودن و رازداری رسمی در کشور دریافت‌کننده، برخوردار باشند که نسبت به اطلاعات، اسناد یا سایر مکاتبات مشابه واصله در آن کشور، اعمال می شود. همچنین چنانچه طرف درخواست شونده، کمک درخواست شده را ناقض حاکمیت، امنیت یا دیگر منافع اساسی یا متعارض با قوانین ملی خود تشخیص دهد، می‌تواند از ارائه آن خودداری کند یا عرضه آن را موکول به شرایط و الزاماتی خاص کند. بر این اساس، گمرک درخواست شونده، مطابق قوانین داخلی خود، کلیه تمهیدات متعارف جهت اجرای درخواست را در مدت زمان متقضی اتخاذ خواهد کرد. بر اساس این موافقتنامه، به منظور رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه مستقیما با یکدیگر تماس برقرار خواهند کرد و پس از مشورت، می‌توانند هرگونه دستورالعمل اداری جهت اجرای این موافقتنامه را صادر کنند.

پایان پیام

منابع خبر