دادگاه تجدیدنظر حکم زندان کیوان کریمی مستندساز را کاهش داد اما شلاق تایید شد

یک سال حبس، جریمه نقدی و ۲۲۳ ضربه شلاق؛ حکم دادگاه تجدیدنظر برای فیلمساز جوان
کلمه
خبرنامه ملی ایرانیان - ۳ اسفند ۱۳۹۴

دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران، با نقض محکومیت دادگاه بدوی، حکم زندان کیوان کریمی مستندساز ایرانی را به یک سال زندان و پنج سال حبس تعلیقی کاهش داد اما مجازات ۲۲۳ ضربه شلاق را تایید کرد. به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای کریمی، این حکم قطعی است و روز شنبه اول اسفند ماه…

منابع خبر