ایران، سوریه نیست! درنگی در باب اقتضائات تغییر ساختار در دو کشور خاورمیانه، هومن شریفی

گویا - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

ایران، سوریه نیست! درنگی در باب اقتضائات تغییر ساختار در دو کشور خاورمیانه، هومن شریفی »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » نگارنده با در نظر گرفتن مبنای مقایسه شرایط ایران و سوریه توسط کسانی که از منظر دفاع از وضع موجود به این بحث وارد می‌شوند، بسیاری از مبانی این مقایسه را نادرست می‌بیند و معتقد است که پارامترهای مؤثر در شرایط سیاسی ایران و سوریه از جهات بسیاری متفاوت هستند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز