خبر خوش وزیر بهداشت درباره لغو محدودیت‌ها

خبر خوش وزیر بهداشت درباره لغو محدودیت‌ها
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰



دریافت ۴ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: وزیر بهداشت محدودیت

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۱ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۴۰۰