تماشاگران سپاهان یقه استیماچ و مدیرعامل را گرفتند

تابناک - ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

تعدادی از تماشاگران سپاهان به نشانه اعتراض و صحبت با باقریان مدیرعامل این تیم جلوی خودروی وی را گرفتند. باقریان هم برای صحبت با آنها از خودرو پیاده شد و این صحبت‌ها به درگیری انجامید و با دخالت ماموران نیروی انتظامی به پایان رسید

منابع خبر