دلیل حذف روز ملی سینما اعلام شد

فردا - ۲۰ تیر ۱۳۹۱

شبکه ایران: حذف روز ملی سینما از تقویم رسمی کشور و انتقال آن به ضمایم موضوعی بوده که دستورالعمل مرتبط با آن را شورای فرهنگ عمومی به دبیری منصور واعظی صادر شده است. بر همین مبنا بد ندیدیم با واعظی صحبت کرده و نظرات صریح وی درباره چرایی این اتفاق را جویا شویم

منابع خبر
دلیل حذف روز ملی سینما اعلام شد عصر ایران - ۲۰ تیر ۱۳۹۱
روز ملی سینما از تقویم حذف شد تابناک - ۲۰ تیر ۱۳۹۱
روز ملی سینما از تقویم حذف شد عصر ایران - ۲۰ تیر ۱۳۹۱
روز ملی سینما از تقویم حذف شد دنیای اقتصاد - ۲۰ تیر ۱۳۹۱

دیگر اخبار این روز

'مارادونا' از سرمربیگری 'الوصل' امارات بركنار شد
خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۲۰ تیر ۱۳۹۱
قائم مقام رویانیان از پرسپولیس استعفا كرد
خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۲۰ تیر ۱۳۹۱