متهمان جدید پرونده پتروشیمی پای میز محاکمه

فردا - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان جدید پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام صبح امروز برگزار شد

منابع خبر