وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت در ۱۱ مرداد

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت در ۱۱ مرداد
فردا
فردا - ۹ روز قبلنام شرکت سهامی

قیمت هر سهم در معاملات۷ مرداد برحسب ریال

قیمت هر سهم در معاملات ۸ مرداد برحسب ریال

فارس (صنایعپتروشیمی خلیج فارس) 

۲۸,۳۶۰

۲۷,۲۰۰

شگویا (پتروشیمی‌شهید تندگویان)

۲۷,۲۹۳

۲۵,۹۸۸

شاوان (پالایش نفت لاوان)

۱۵۸,۵۰۰

۱۵۴,۶۱۵

دانا (بیمه دانا) 

۱۰,۹۶۰

۱۰,۸۸۰

بنیرو (شرکت نیرو ترانس) 

۷۹,۶۷۰

۷۷,۵۲۰

رمپنا (شرکت مپنا) 

۴۷,۸۴۰

۴۷,۸۴۰

اخابر (مخابرات ایران

۱۷,۶۳۰

۱۷,۶۳۰

کگل (شرکت گل گهر) 

۲۱,۵۱۰

۲۰,۶۳۰

حکشتی‌ (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

۷۷,۹۵۰

۷۴,۵۷۰

فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) 

۲۰,۷۳۰

۲۰,۶۳۰

فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) 

۳۴,۰۰۰

۳۲,۵۹۰

فخوز (شرکت فولاد خوزستان)

۵۰,۶۲۰

۴۸,۰۸۰

ساراب ( سیمان داراب

۱۶,۸۶۰

۱۵,۷۷۰

ورنا (سرمایه گذاری رنا) 

۲۰,۰۲۰

۱۹,۶۵۰

حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) 

۳۶,۸۹۰

۳۶,۰۹۰

کچاد (شرکت چادرملو)

۲۰,۱۶۰

۱۹,۶۵۰

وپست (شرکت پست)

۱۸,۲۳۰

۱۷,۵۰۰

مارون (پتروشیمی مارون) 

۱۵۵,۲۲۳

۱۶۳,۳۹۲

شپنا (پالایش نفت اصفهان) 

۴۸,۴۹۰

۴۷,۳۲۰

شتران (پالایش نفت تهران) 

۵۰,۳۸۰

۴۸,۷۵۰

شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) 

۵۱,۹۲۰

۵۴,۶۲۰

بسویچ (شرکت پارس سویچ) 

۶۴,۵۹۰

۶۲,۳۵۰

وبملت (بانک ملت)

۶,۵۹۰

۶,۵۹۰

وبصادر ( بانک صارات ایران ) 

۴,۱۴۰

۴,۳۵۰

خاور ( ایران خودرو ) 

۱۰,۷۳۹

۱۰,۷۳۹

وتجارت (بانک تجارت )

۳,۷۱۰

۳,۸۹۰

فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) 

۲۶,۶۳۰

۲۵,۸۹۰

شراز (پالایش نفت شیراز) 

۱۳۶,۰۰۰

۱۴۱,۵۰۰

جم (جم) 

۴۸,۳۰۰

۴۶,۵۱۰

فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) 

۳۳,۲۷۰

۳۱,۷۴۰

سدشت (سیمان دشتستان) 

۳۷,۰۰۰

۳۷,۰۰۰

شبریز (پالایش نفت تبریز)

۵۹,۹۰۰

۶۲,۲۵۰

منابع خبر