رئیسی: حاج قاسم تکیه‌گاه و پناه ملت‌های منطقه بود

رئیسی: حاج قاسم تکیه‌گاه و پناه ملت‌های منطقه بود
فردا
فردا - ۲ خرداد ۱۳۹۹

رئیس قوه قضاییه گفت: حاج قاسم سلیمانی دیگر خودش نبود، وسعت وجودی حاج قاسم، مردم ایران و همه منطقه را در بر گرفته بود

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ خرداد ۱۳۹۹