کَشککی گفتم، شانسی پنالتی را گرفت!

جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

سرمربی تیم فوتبال ملوان انزلی گفت: من کشککی به زارع جهت پنالتی را گفتم و او هم شانسی پنالتی را گرفت.

منابع خبر
زارع: به بنگر گفتم پنالتی را می‌گیرم خبرگزاری فارس - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
زارع: پنالتی را شانسی گرفتم عصر ایران - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
کَشککی گفتم، شانسی پنالتی را گرفت! جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
زارع: پنالتی را شانسی گرفتم آفتاب - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳