ترویج فرهنگ ترافیکی در بین دانش آموزان زمینه ساز کاهش تخلفات است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۱ مهر ۱۳۹۵

مراغه - ایرنا - مدیر آموزش و پرورش مراغه گفت: ترویج فرهنگ ترافیکی در دانش آموزان زمینه ساز پیشگیری از تخلف های رانندگی در جامعه است.

منابع خبر