وزیر نفت: پرونده بابک زنجانی دوم در دست پیگیری است

آفتاب - ۳ مرداد ۱۳۹۴

وزیر نفت می گوید: مبالغ مبادلات نفتی بابک زنجانی دوم در جایی مطمئن ، اما این پرونده در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح است

منابع خبر