کمک ۱۳۷ میلیارد ریالی به فرزندان بی سرپرست سازمان بهزیستی

کمک ۱۳۷ میلیارد ریالی به فرزندان بی سرپرست سازمان بهزیستی
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار ایرنا، وحیدقبادی دانا افزود: با مساعدت ویژه بنیاد مستضعفان و تعامل بهزیستی، تمام فرزندان بی سرپرست یا دارای سرپرست غیرموثر مقیم شیرخوارگاه ها و خانه های کودکان و نوجوانان و همچنین فرزندان امداد بگیر در خانواده ها از این کمک بهره مند شده اند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور جمع کل مبلغ پرداختی به این افراد را ۱۳۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: سرانه پرداختی برای هر نفر ۵ میلیون ریال است.
رییس سازمان بهزیستی در پایان از حمایت های همه جانبه مالی بنیاد مستضعفان از جامعه هدف بهزیستی در ایام بروز و شیوع بیماری کرونا  قدردانی کرد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰