صدور دستور بازداشت یک بازیگر به دنبال انتشار متنی درباره امام حسین

صدور دستور بازداشت یک بازیگر به دنبال انتشار متنی درباره امام حسین
عصر ایران
عصر ایران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸خبرگزاری فارس از صدور دستور بازداشت یک بازیگر به دنبال انتشار متنی از او در مکالمه فرضی با امام حسین خبر داد.

خبرگزاری فارس نام این بازیگر را "ص. ک" اعلام کرده و نوشت که او در این متن از سحر خدایاری ( دختر عاشق فوتبال که خودسوزی کرد) حمایت کرده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

پیک ایران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
عصر ایران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸