"تنها حقیقت است که می ماند"، پارک لاله را پارک هاله بنامیم، اطلاعیه شیرین عبادی

پیشنهاد تغییر نام "پارک لاله" به "پارک هاله"
صدای آلمان
گویا - ۲۰ خرداد ۱۳۹۰

هاله خود از مادران صلح بود و همراه و هم دل همیشگی مادران عزاداری که در این پارک گرد می آمدند . حالا ما خود عزادار هاله ایم. هاله خود لاله شد. پارک هاله برای ما نماد همه لاله هاست که هاله هم یکی از آنهاست: ندا آقا سلطان زهرا کاظمی زهرا بنی یعقوب ترانه موسوی و... و کمی دورتر پروانه فروهر وکمی دورتر همه کسانی که به ناحق و مظلومانه کشته شده و در گورستانهای بی نام و نشانی در سراسر ایران دفن شدند.

"هاله خود از مادران صلح بود و همراه و هم دل همیشگی مادران عزاداری که در این پارک گرد می آمدند "پارک هاله ؛ برای ما یادآور همه این لاله هاست و این که پرونده تک تک آنها در حافظه ما زنده است.تاروزی که حقیقت روشن شود. تاروزی که حقیقت پیروز شود. ما فقط به دنبال کشف و حاکمیت حقیقت ایم و نه انتقام.اما مردم باید ابتدا بدانند تا به بخشش فکر کنند. و کشف حقیقت تنها با حاکمیت حقیقت که همان حاکمیت بی تبعیض ملت بر سرنوشت خویش است ، میسر است. شیرین عبادی ۲۰ خرداد ۱۳۹۰.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۲۰ خرداد ۱۳۹۰
خبر آنلاین - ۲۰ خرداد ۱۳۹۰