دولت ایران افزایش بدون هماهنگی قیمت‌ها را ممنوع کرد

افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است
خدمت
بی بی سی فارسی - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، بخشنامه‌ای را به همه دستگاه‌های حکومتی ایران ابلاغ کرده است که تغییر حقوق و مزایای کارکنان و افزایش قیمت‌ها را بدون هماهنگی دولت ممنوع می‌کند

منابع خبر
منع افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴