خلبان اسیر اردنی در مصاحبه با مجله داعش: ترکیه و مراکش هم هستند

خلبان اسیر اردنی در مصاحبه با مجله داعش: ترکیه و مراکش هم هستند
عصر ایران
عصر ایران - ۸ دی ۱۳۹۳

نشریه داعش ضمن مصاحبه با خلبان اردنی اسیر در اختیار این گروه، عکس جدیدی از وی منتشر کرد.

به گزارش عصرایران ، این عکس در شماره جدید نشریه انگلیسی زبان "دابق" ارگان داعش منتشر شده است. این عکس در کنار مصاحبه نشریه دابق با این خلبان اردنی منتشر شده است.

در این تصویر ستوان دوم خلبان "کساسبه" خلبان اردنی لباس نارنجی رنگ مخصوص زندانیان داعش را برتن کرده است. این لباس از سوی رسانه ها به عنوان لباس اعدام توصیف می شود.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز