آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون کنکوری‌ها از ۱۸ دی

20:18 - آغاز ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون کنکوری‌ها از 18 دی
خبر خونه
آفتاب - ۱۰ دی ۱۳۹۱

کلیه متقاضیان ضرورت دارد واجد شرایط عمومی، اختصاصی و دیگر شرایط مندرج در دفترچه راهنما بوده و برادران از لحاظ خدمت وظیفه عمومی منعی برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل در صورت پذیرفته شدن برابر مقررات مندرج در دفترچه راهنما نداشته باشند.

منابع خبر