گزارش ظریف از دیدار با اشتون: مثبت بود

گفتگوی خودمانی ظریف و اشتون! (تصویر)
گویا
کلمه - ۲ مهر ۱۳۹۲

چکیده :ملاقات با خانم اشتون مثبت بود. اراده سیاسی و چارچوب مفهومی برای رسیدن به راه حل مبتنی بر حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها را برای او تشریح کردم....

محمدجواد ظریف در گزارش فیسبوکی از سفرش به نیویورک نوشت: ملاقات با خانم اشتون مثبت بود. اراده سیاسی و چارچوب مفهومی برای رسیدن به راه حل مبتنی بر حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها را برای او تشریح کردم.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

سلام دوستان
ملاقات با خانم اشتون مثبت بود. اراده سیاسی و چارچوب مفهومی برای رسیدن به راه حل مبتنی بر حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها را برای او تشریح کردم. از مصاحبه ایشان بعد از ملاقات مشخص است که برداشت مثبتی از ملاقات داشته است.

قرار شد روز پنجشنبه جلسه ۱+۵ و ایران در سطح وزرا برگزار شود و جلسه بعد هم در نیمه اکتبر (اواخر مهر) تشکیل شود.

منابع خبر