ادامه قطع درختان کهنسال در ایلام/شهرداری: با متخلف برخورد می شود

ادامه قطع درختان کهنسال در ایلام/شهرداری: با متخلف برخورد می شود
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹دریافت ۲ MB

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹