سخنگوی دولت در واکنش به درخواست مناظره احمدی نژاد: وقت این کارها را نداریم/ آمارهای ارائه شده توسط رئیس مرکز آمار منصوب خود احمدی نژاد میباشند

پیک ایران - ۱۳ آذر ۱۳۹۲

سخنگوی دولت در پاسخ به درخواست مناظره احمدی‌نژاد با بیان اینکه ما وقت چنین کاری را نیز نداریم،گفت: رئیس جمهور  قصد واشکافی  آمار  گذشته را ندارد، چرا که امروز نیاز به آرامش داریم، اما ما وظیفه داریم در کنار همه این موارد اطلاع ر سانی کوتاهی از وضعیت کشور داشته باشیم.

به گزارش خبرنگارایلنا،محمد باقر نوبخت در  حاشیه  جلسه هیات دولت در پا سخ به سوالی در  خصوص واکنش دولت نسبت به درخواست مناظره احمدی نژاد با روحانی،گفت:منعکس  کردن این درخواست توسط رسانه ها کار درستی  بود که همه از این نظر آقای احمدی نژاد مطلع شدند.

وی ادامه داد:ایشان به آمار وارقام ارائه شده توسط رئیس جمهور و نادرستی آن اشاره کرد که لازم است  تا کید کنم رئیس جمهور در  گزارش  صد روزه خود به مردم  به  آمار و ار قامی استناد کرد که مراجع رسمی  مرکز  آمار ایران بیان کرده بود.

وی با بیان این که روز  گذشته رئیس مرکز  آمار ایران نیز در دفاع از صحبتهای رئیس جمهور مصاحبه ای داشته است، گفت: با عنایت به این که ریئس مرکز آمار ایران همان فردی است که در دولت احمدی نژاد فعال بود و ما حتی معاونین وی را نیز تغییر نداده‌ایم، این افراد همکاران آقای احمدی نژاد محسوب می شوند بنابراین  اگر  وی تردیدی  نسبت به آمار دارد می تواند به مرکز تولید این  آمار رجوع کند و مستندات خود را دریا فت نماید.

نوبخت با اشاره به این که آقای احمدی  نژاد طبق این  هشت سال بر حسب مدیریتی که داشته این فرصت را در اختیار داشته که به شکل مرتب آماری  مختلف را بیان  کند، گفت: در حالی که برخی شبهات ممکن است در این مورد نیز وجود داشته باشد اما  امکانات رسانه ای برای  بیان این آمار در اختیار  وی بوده  حتی روزی که وی اخرین سخنرانی خود را انجام داد به اماری اشاره کرد که قابل تامل بود  اما مسئولیت و اختیارات،این فرصت را برای  وی فراهم می کند.

وی افزود:احمدی نژاد در این روزها  فرصت بییشتری دارد و می تواند مطالعات بیشتری داشته باشد که  در زمان مسئولیت  خود از این فر صت برخوردار نبود، حتی رسانه ی ملی نیز در این دوره فرصتی برای یکی از وزاری  سابق ایجاد کرد اما آنچه  رئیس‌جمهور  در گزارش ۱۰۰ روزه خود گفت غیر از مستند و آماری و  واقعیتهای اقتصادی که ارزیابی عمومی نسبت به ان دشوار نیست، نبود.

سخنگوی دولت با بیان این که  آمار مربوط به گرانی و تورم برای همه قابل  لمس است،گفت: همه مردم  نسبت به این گفته رئیس جمهور که یارانه ها  تنها به منابع حاصل از افزایش  قیمت ها محدود  نمی شود،اگاه هستند. طبیعی است که دولت به منابع بییشتری دسترسی دارد، بنابراین رئیس جمهور  قصد واشکافی  آمار  گذشته را ندارد، چرا که امروز نیاز به آرامش داریم، اما ما وظیفه داریم در کنار همه این موارد اطلاع ر سانی کوتاهی از وضعیت کشور داشته باشیم.

نوبخت افزود: باید بپذیریم که  جامعه از  رئیس  حمهور انتظار داشت که بگوید  وضعیت موجود  چیست و در صد روز برای بهبود این وضعیت چه اقداماتی انجام داده است.

رئیس جمهور  تنها اشاره ی کوتاهی به وضع موجود نمود که فکر نکنم تفصیل ان چیزی را  حل کند،البته ما وقت چنین کاری را نیز نداریم.

وی ادامه داد: دوستان ما تمام وقت و گاهی  شبانه روز برای بهبود شرایط فعلی فعالیت می کند، ممکن است عده ای  فرصت برای طرح برخی مسائل داشته باشند،اما درگیر  آن نمی شویم. مراجع لازم  برای در یا فت پاسخ این سوالات وجوددارد.
 

منابع خبر