واکسن‌های فایزر و جانسون چه زمانی وارد می‌شود؟

واکسن‌های فایزر و جانسون چه زمانی وارد می‌شود؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۱ مهر ۱۴۰۰

مهرداد جمالی ارونقی، این میزان دز واکسن وارداتی کرونا سی و سومین محموله واکسن چینی سینوفارم است، اظهار داشت: این محموله شمار واکسن ها را به ۶۵ میلیون دز رساند.

وی با بیان اینکه محموله وارداتی به صورت حمل یکسره تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده تا هفته نخست مهرماه ۱۴ میلیون دز واکسن وارد کشور شود.

وی تاکید کرد: ۱۰ میلیون دز واکسن جانسون اند جانسون و فایزر نیز آماده ورود به کشور است.

۲۲۳۲۲۵

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز