توقف تولید برخی خودروها ادامه دارد

جهان نیوز - ۷ آذر ۱۳۹۳

روند توقف تولید برخی از خودروهای سواری در کشور همچنان ادامه دارد.

منابع خبر