انتصابات جدید در دادستانی تهران

انتصابات جديد در دادستاني تهران
خبرگزاری فارس
ایران دیپلماسی - ۱۵ مهر ۱۳۸۸

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی احکام جداگانه ای علیرضا کامکار را به عنوان معاون اول دادستان تهران و لیلا سادات اسدی را به عنوان معاون آموزش و پژوهش دادستانی تهران منصوب کرد. عباس جعفری دولت آبادی طی احکام جداگانه ای دو معاون خود را منصوب کرد.به گزارش فارس عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی احکام جداگانه ای علیرضا کامکار را به عنوان معاون اول دادستان تهران و لیلا سادات اسدی را به عنوان معاون آموزش و پژوهش دادستانی تهران منصوب کرد

منابع خبر