نمایشگاه کتاب و حکایت ادامه‌دار جمع‌آوری کتاب

نمایشگاه کتاب و حکایت ادامه‌دار جمع‌آوری کتاب
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

به گزارش برخی خبرگزاری های ایران، در نمایشگاه کتاب تهران، علاوه بر بسته شدن چند غرفه در بخش ناشران داخلی و بین الملل به دلیل "تخلف" و جمع آوری شماری از کتابهای "غیرمجاز" شماری از کتاب‌هایی که دارای مجوز وزارت ارشاد بوده اند، جمع آوری شده اند

منابع خبر

مهمترین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
بی بی سی فارسی - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
جهان نیوز - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
جهان نیوز - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳