معاون استانداری تهران ‌می‌گوید ذخیره آب پایتخت در بدترین حالت در ۴۶ سال گذشته قرار دارد

رادیو فردا - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران ‌می‌گوید شرایط ذخایر آب پایتخت در بدترین حالت در ۴۶ سال گذشته قرار دارند. به گزارش وب سایت استانداری تهران نعمت‌الله ترکی با بیان اینکه وضعیت آب تهران به مرحله هشدار رسیده، تصریح کرد: افزایش مصرف آب در تهران مخازن آب را در مرحله هشدار قرار داده است. وی با اشاره به خشکسالی دو سال اخیر و کاهش ۳۲ درصدی بارندگی‌ها در شهر تهران گفت این کاهش در حالی ثبت شده که بر اساس آخرین آمار، مصرف آب تهران دو برابر استاندارد جهانی است

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

رادیو فردا - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳