تجمع عزاداران حسینی در میدان امام حسین (ع)

تصاویر : تجمع بزرگ عزاداران حسینی

تابناک
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ دی ۱۳۹۱

همزمان با اربعین حسینی تجمع بزرگ عزاداران تهرانی در میدان امام حسین (ع) برگزار شد(عکس از مرضیه موسوی)

منابع خبر