تجمع عزاداران حسینی در میدان امام حسین (ع)

تصاویر : تجمع بزرگ عزاداران حسینی

تابناک
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ دی ۱۳۹۱

همزمان با اربعین حسینی تجمع بزرگ عزاداران تهرانی در میدان امام حسین (ع) برگزار شد(عکس از مرضیه موسوی)

منابع خبر
تجمع عزاداران حسینی در میدان امام حسین (ع) خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۴ دی ۱۳۹۱
تجمع عزاداران حسینی در آذربایجان غربی خبرگزاری فارس - ۱۴ دی ۱۳۹۱