پرواز "تهران-بغداد" در نجف نشست

فردا - ۶ دی ۱۳۹۱

مهر: پرواز "تهران - بغداد" شرکت هواپیمایی زاگرس به جای فرود در فرودگاه بغداد در نجف به زمین نشست که این موضوع اعتراض مسافران را به‌دنبال داشت.

پرواز امروز چهارشنبه"تهران - بغداد" شرکت هواپیمایی زاگرس به جای فرود در بغداد در فرودگاه نجف به زمین نشست که این موضوع اعتراض مسافران را به دنبال داشت و آنان تا لحظه انتشار خبر، از پایین آمدن از هواپیما خودداری ‌کردند.

در این رابطه رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس گفت: این هواپیما قرار بود از تهران به مقصد بغداد حرکت کند و پس از آن از نجف به مشهد برود که به دلیل وضعیت آب و هوای نامناسب در فرودگاه مشهد، هماهنگ شد که در نجف فرود بیاید و فورا از آنجا پرواز دیگری به مقصد مشهد انجام دهد.

عبدالرضا موسوی افزود: برای این منظور با رئیس تور هماهنگی لازم انجام شد تا حداقل سختی را برای مسافران به دنبال داشته باشد، زیرا هواپیما نمی‌توانست از بغداد به مشهد برود و حتما باید از نجف پرواز می‌کرد.

وی با بیان اینکه مسافران مشهد برای ماندن در تهران مشکل دارند و نمی توان برای تمام آنها هتل در نظر گرفت، گفت: بنابراین مبدا و مقصد هواپیما را تغییر دادند تا مسافران شهر مشهد از نجف پرواز داشته باشند و دیگر مسافران هم از نجف به سمت بغداد بروند

منابع خبر