اشک‌های سلیمی بعد از ناداوری در ریو

اشک‌های سلیمی بعد از ناداوری در ریو
خدمت
خدمت - ۲۶ مرداد ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ بعد از حذف بهداد سلیمی از دسته فوق سنگین ملی‌پوش کشورمان، او با گریه به این نکته اشاره می‌کرد که با مصدومیت ماه‌ها تمرین کرده بود که در ریو مدال بگیرد اما هیئت ژوری و داوران حق او را خوردند. دکتر نوروزی نیز به همراه بهداد سلیمی گریست و در این میان برخی ملی‌پوشان همچون کیانوش رستمی و براری به سلیمی دلداری می‌داند.

در این میان برخی مربیان کشورهای عربی همچون تیم‌های عراق، لبنان و قطر با اعتراض به مسئولان برگزاری و هیئت داوران به این نکته اشاره می‌کردند که مدال فوق سنگین حرام است و در این وزن حق‌خوری صورت گرفته است

منابع خبر