داعشیگری و بنیاد گرایی اسلامی(بخش دوم و نهایی)٬ محمد جلالی چیمه (م. سحر)

گویا - ۲۵ آبان ۱۳۹۳

داعشیگری و بنیاد گرایی اسلامی(بخش دوم و نهایی)٬ محمد جلالی چیمه (م. سحر) »
» نسخه قابل چاپ
» ارسال به بالاترین
» ارسال به فیس بوک » میراث فرهنگی و تمدنی اسلام امپراطوری پیشتر و بیشتر از آن که به اسلام آغازین (اسلام ناب محمدی) مرتبط باشد حاصل برخورد ها و کوشش ها و جوشش های ژرف و دور و درازی ست که در میان ملل مغلوب (به لحاظ نظامی و سیاسی ، نه فرهنگی و تمدنی ) اما صاحب تاریخ و دارای تمدنی کهنسال به وقوع پبوست و موجد آفریده های فکری و فرهنگی وهنری فلسفی و علمی و عرفانی و روحانی تازه ای شد که قرنها با بدویت آغازین اسلام حجاز و حیره فاصله دارند و عمیقا از عوالم سنتی و فکری و فرهنگی و آئینی عرب بیابانگرد ( که فردوسی در نامه رستم فرخزاد به برادرش آنها درا توصیف می کند ) بیگانه اند.

منابع خبر