چند وزیر دولت انگلیس در اندیشه جدا شدن از کابینه جانسون

خبرگزاری میزان - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

نشریه انگلیسی تایمز می‎گوید که با نزدیک شدن به موعد خروج لندن از اتحادیه اروپا برخی از وزرای کابینه بوریس جانسون در صدد استعفا از سمت خود هستند

منابع خبر