ملی پوشان دوچرخه سواری تعلیق شدند

جهان نیوز - ۲۴ مهر ۱۳۹۳

چهار دوچرخه سوار به دلیل درگیری لفظی با سر داور از حضور در فعالیت‌های دوچرخه سواری تعلیق شدند.
به گزارش ایسنا، با توجه به اتفاقاتی که در لیگ برتر دوچرخه‌سواری رخ داد و درگیری‌های لفظی که میان برخی از دوچرخه‌سواران با سرداور مسابقات پیش آمد، امروز (چهارشنبه) جلسه کمیته‌ فنی در فدراسیون دوچرخه‌سواری تشکیل شد و پس از بررسی فیلم مسابقات تصمیم گرفته شد چهار دوچرخه‌سوار خاطی تا برگزاری جلسه کمیته‌ انضباطی تعلیق شوند.
محمود پراش، حسنعلی ورپشتی، علی حقی و سید مصطفی سید رضایی چهار دوچرخه‌سواری هستند که تا زمان برگزاری جلسه کمیته‌ انضباطی اجازه حضور در هیچ یک از رویدادهای داخلی و خارجی را نخواهند داشت

منابع خبر