ورود مهاجران نجات یافته به سواحل انگلیس

خبرگزاری میزان - ۴ آذر ۱۴۰۰

یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی ساحل کاله واژگون شده و سرنشینانش مفقود و غرق شده بودند. این پناهجویان قصد داشتند با عبور از کانال مانش به جنوب انگلستان برسند که تعدادی از این پنهاجویان نجات یافته وارد سواحل انگلیس شده اند

منابع خبر