آتش‌سوزی در انبارهای جنوب ریاض

آتش‌سوزی در انبارهای جنوب ریاض
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹دریافت ۲ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: آتش سوزی جنوب ریاض

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹