الدیار: علت حادثه «منا» حضور کاروان پسر شاه عربستان بود

اولین واکنش پادشاه عربستان پس از حادثه «منا»
خدمت
خبرگزاری فارس - ۲ مهر ۱۳۹۴

یک روزنامه لبنانی اعلام کرد که حضور کاروان جانشین ولی‌عهد سعودی در سرزمین «منا» سبب تغییر حرکت حجاج و در نتیجه تلنبار شدن آنان و زیر دست‌وپا ماندن صدها حاجی و نهایتا مرگ آنان شد

منابع خبر