تبعیت رانندگان سرویس مدارس از نرخ های مصوب ضروری است

اتحادیه آزاد کارگران ایران با بررسی اصلاحیه دولت بر قانون کار، از زندگی سخت تر خانواده های کارگری در صورت این اصلاحیه خبر داده و کارگران را به اعتراض گسترده تر فراخوانده است
اخبار روز
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ مهر ۱۳۹۵

ارومیه - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: تبعیت رانندگان سرویس مدارس از نرخ مصوب در استان ضروری است چراکه نرخها با بررسی در کارگروه خاص تصویب شده است.

منابع خبر
تبعیت رانندگان سرویس مدارس از نرخ های مصوب ضروری است خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ مهر ۱۳۹۵