گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح

اردوگاه اشرف به «اردوگاه عراق جديد» تغيير نام يافت
خبرگزاری فارس
عصر ایران - ۹ مرداد ۱۳۸۸
منابع خبر