اقدامات خوبی در بخش آموزش و سلامت در فضای مجازی صورت گرفته است

اقدامات خرابکارانه بخش سايبری سپاه پاسداران در فضای مجازی ادامه دارد
گویا
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ بهمن ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: اقدامات خوبی در دو حوزه آموزش علم و سلامت در فضای مجازی در کشور صورت گرفته است و ما کم کم شاهد عدالت در توزیع سلامت و آموزش با استفاده از فضای مجازی هستیم.

منابع خبر