انگلیس خوب فهمیده است که حضرات آیات جنتی، مصباح و یزدی هرگز از اصول خود نلغزیده‌اند

آیت‌الله موحدی کرمانی: قبل از همه به آیات جنتی، یزدی و مصباح رأی می‌دهم
خدمت
خبرگزاری فارس - ۳ اسفند ۱۳۹۴

کاندیدای مورد حمایت جامعه مدرسین در انتخابات خبرگان استان مازندران گفت: دشمن خوب فهمیده است که حضرات آیات جنتی، مصباح و یزدی در طول حیات انقلاب به یمین و یسار کشیده‌ نشده‌اند و به همین دلیل تمام تلاش خود را جهت رای نیاوردن آنها می‌کنند

منابع خبر