افراد بسیاری درپرونده‌ بابک‌زنجانی دستشان رو نشده/ مفسدان‌اقتصادی در پی اشغال مجلس

افراد بسیاری درپرونده‌ بابک‌زنجانی دستشان رو نشده/ مفسدان‌اقتصادی در پی اشغال مجلس
کلمه
کلمه - ۲۲ آذر ۱۳۹۴

چکیده :نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه افراد بسیاری درتخلفات بابک زنجانی دخیل هستند که هنوز دستشان رو نشده است،گفت: فساد مالی رخ داده درپرونده متهم نفتی مختص به خود وی یا دو سه نفر دیگر نبوده و افراد بسیاری پشت پرده هستند...

رئیس کمیته پتروشیمی مجلس، با بیان اینکه پرونده بابک زنجانی متهمان زیادی دارد، گفت: طراحان مفاسد اقتصادی به علت رو نشدن دستشان در پی اشغال کرسی های نمایندگی مجلس هستند.

موید حسینی‌صدر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه،گفت: پرونده بابک زنجانی متهمان زیادی دارد ازاین رو باید با کنار گذاشتن تعارفات رسیدگی به جرایم این متهم تسریع شود.

افراد بسیاری پشت پرده پرونده بابک زنجانی هستند

نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه افراد بسیاری درتخلفات بابک زنجانی دخیل هستند که هنوز دستشان رو نشده است، افزود: فساد مالی رخ داده درپرونده متهم نفتی مختص به خود وی یا دو سه نفر دیگر نبوده و افراد بسیاری پشت پرده هستند.

این نماینده در مجلس نهم، با تاکید برضرورت تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی جهت بهبود وضعیت کشور، تصریح کرد: متاسفانه عادی‌شدن پروسه فساد اقتصادی در کشور بسیاری را به ادامه فعالیت‌ها و اقدامات خلاف قانون تشویق کرده است.

وی با اشاره به قانون شکنی بسیاری از مفسدان اقتصادی،مطرح کرد:متاسفانه برخی از مفسدان اقتصادی که هنوز دستشان رو نشده؛ اما آثار اقداماتشان در اقتصاد مشهود است درحال حاضر در تلاش حتی برای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی هستند.

منابع خبر