آدرس ۱۷ مرکز اورژانس تهران برای طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا

آدرس ۱۷ مرکز اورژانس تهران برای طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۴ مرداد ۱۴۰۰

 طرح ضربتی واکسیناسیون عمومی تهران در ١٧ مرکز اورژانس تهران انجام می‌شود.

فهرست اسامی و آدرس پایگاه‌های اورژانس تهران در طرح ضربتی واکسیناسیون عمومی تهران به شرح زیر است:

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۴ مرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۴ مرداد ۱۴۰۰