کشیدگی سیاره عطارد در افق شرقی خورشید

خبرگزاری مهر - ۲۴ تیر ۱۳۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، سیاره عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید و نیز کوچکترین سیاره خاکی است. این سیاره هر سال در حدود ۳ بار به عنوان ستاره درخشان شامگاهی در نزدیکی افق غروب خورشید و نیز به عنوان یک ستاره صبحگاهی ظاهر می شود. این سیاره در روز ۲۹ تیرماه به بیشترین حد کشیدگی شرقی می رسد. در این پدیده سیاره در مدار حرکتی خود به دور خورشید در شرقی ترین فاصله خود از خورشید قرار می گیرد و زمان مناسبی برای رصد این جرم تیزپای آسمان است.   سیاره عطارد را از آن جهت سیاره تیز پای آسمان می نامند که در بهترین حالت تنها در ۳ ساعت به طور پیوسته می توان این جرم آسمانی را رصد کرد.

در واقع نزدیکی این جرم به خورشید و شعاع مداری کم آن موجب می شود رصد این جرم آسمانی به بازه های کوتاه مدت محدود شود

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

واحد مرکزی خبر - ۲۴ تیر ۱۳۹۰